अनिश्चित कालका लागि बन्द भयो ‘नो अब्जेक्सन लेटर’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि दिँदै आएको वैदेशिक स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको छ ।