एसिड पीडित आरती साहको मुद्दामा उच्च अदालतले गर्‍यो जिल्लाकै फैसला सदर

एसिड पीडित आरती साहको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ।