'कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय निकायको अभिभावकीय भूमिका खोइ?'

लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा प्रकाशति गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिमको नतिजा प्रकाशित नगरेको भन्दै परीक्षार्थीहरु आन्दोलित भएका छन्।