‘वर्डक्याम्प काठमाडौं २०२३’ हुँदै

नेपालका वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी राजधानीमा ‘वर्डक्याम्प काठमाडौँ २०२३’ हुने भएको छ।