आफूले बनाएका सामानमा ‘मेड इन चाइना’ लेख्न थालेपछि अमेरिकाविरुद्ध मुद्दा हाल्दै हङकङ

हङकङमा बनेका सामानमा अमेरिकाले ‘मेड इन चाइना’ लेख्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ।