दिलभित्र घाउ छ, खत छ कसरी भन्ने होला!

दिलभित्र घाउ छ खत छ कसरी भन्ने होला,सहमत मबाट छैन सहमत छ कसरी भन्ने होला। फर्केर आउँदिन भनी छोडेर गएको मान्छे हो ऊ, फर्किन्छु भन्छ फेरि स्वागत छ कसरी भन्ने होला।