सन्तानका वचन बाणले भित्रभित्रै रोए होलान्

सन्तानका वचन बाणले भित्रभित्रै रोए होलान्, बाहिरबाहिर मुस्कुराई आँसुले मुख धोए होलान् । ठुलो होला सुख देला कल्पनामा बुने सधैं, परिवर्तित वास्तविकतामा मन, मुटुलाई छोए होलान् ।