कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुल्यो

कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ।