कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ।