अत्याधिक गर्मी बढेपछि रौतहटमा एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस

अत्यधिक गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित भएपछि एक हप्ताको लागि विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।