१० वैशाख २०७८ शुक्रबार

विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यविधि: नियमित सेवामा अस्पतालले २०० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१०) र (२) र दफा ६४ अनुसार नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्