हेमराज ज्ञवाली

हेमराज ज्ञवाली

जीवनमुक्ति र निर्वाण –१०

शनिबार, १९ साउन २०७५

भयदेखि छ ऊ टाढा छुँदैनन् दोष बुद्धिले । नगर्नु भन्दा मान्दैन गर्दैन गर नै भन ।।

जीवनमुक्ति र निर्वाण– १०

शनिबार, १२ साउन २०७५

वहौन् प्रलयका वायु सबै सागर एक हौन् ।। हुन्न बहज्ञको हानि बाह्रै आदित्य चम्किउन् ।।

जीवनमुक्ति र निर्वाण–१०

शनिबार, ०५ साउन २०७५

तत्व जानेपछि पनि ब्रह्माभ्यास सधैं गर ।। निर्मली नामले मात्र कहाँ जल निखार्दछ ।।

जीवनमुक्ति र निर्वाण–१०

शनिबार, १६ असार २०७५

दृश्य दर्शन सम्बन्धबाट पाइन्न कयै सुख ।। ‘म बह्मा हुँ’ ज्ञानबाट मनको नाश हो सुख ।।

जीवनमुक्ति र निर्वाण–१०

शनिबार, ०९ असार २०७५

दृश्य–दर्शन–सम्बन्धान्न भवेत् परमं सुखम् । तदेवैकान्त–संवित्या मनो–नाशः परं पदम् ।।

आत्मस्वरूप निरूपण– ९

शनिबार, ०२ असार २०७५

व्रम्हाण्डमा वायु जस्तै ऊ सबै जीवभित्र छ ।। त्यो नै इश्वर आत्मा हो देहभिन्न असङ छ ।।

आत्मस्वरूप निरूपण– ९

शनिबार, २६ जेठ २०७५

आदि र अन्त्यले हीन सत्य चैतन्य रूप जो । पदार्थमा सर्वश्रेष्ठ जीवको त्यो स्वरूप हो ।। निर्विकल्प जहाँबाट उत्पत्ति नभको हुने । यस्तो स्वरूप आत्माको त्यसलाई चिन्यौ भने ।।

आत्मस्वरूप निरूपण– ९

शनिबार, १९ जेठ २०७५

छिद्रहीन स्फटिकमा आकाश देखिएसरी । सबै पदार्थमा देख्छौ परमेश्वर त्यसरी ।।

आत्मस्वरूप निरूपण– ९

शनिबार, १२ जेठ २०७५

आफैँ अदृश्य हो राहु तर ऊ यदि छोप्तछ । चन्द्रलाई त्यसै वेला दृष्टिगोचर बन्दछ ।। त्यस्तै अदृश्य हो आत्मा जानिने अनुभूतिले । तर देखिन्छ त्यो आत्मा पाए मद्दत दृश्यले ।।

आत्मस्वरूप निरूपण– ९

शनिबार, ०५ जेठ २०७५

गहना धेर छन् जस्तो सुन ता तर एक छ । उपाधिले धेर तर आत्मा आखिर एक छ ।। शरीरमा अङ्ग जस्तो माटोमा घट दीप झैँ । नाना स्वरूप देखिन्छ एक अद्वैत ब्रह्म नै ।।

आत्मस्वरुप निरूपण– ९

शनिबार, २९ बैशाख २०७५

देहादि संघका भित्र जो भाव नित्य फुर्दछ । ‘यो’ ‘त्यो’ ‘म’ आदि जो भन्ने त्यही हो जीव निन्दित ।। ‘सव नै यो चिदाकाश ब्रह्म हो’ दृढनिश्चय । भएमा दीप झैँ तेल सकिदा जीव निभ्दछ ।।

आत्मार्चन– ८

शनिबार, २२ बैशाख २०७५

तिम्रो ज्ञान भिन्न छैन ज्ञानबाट नज्ञेय नै । आत्मादेखि भिन्न केही छैन भेद कतै कुनै ।।

आत्ममनन– ६

शनिबार, २४ चैत २०७४

ज्ञानसागरमा जीव सब यी लहरीसरी । उब्जन्छन् खेल्दछन् फेरी स्वभावैले हराउँछन् ।।

आत्ममनन– ६

शनिबार, १७ चैत २०७४

अनन्त शुद्ध औ बुद्ध म मायादेखि दूर छु । आफ्नो भन्ने देहलाई अरुको सरि देख्दछु ।।

वासनोपसम– ५

शनिबार, १० चैत २०७४

साधुले ब्रह्म यौटै छ भन्ने संकल्प लीकन । शान्त भै दुःख त्यागेर रहने गर्छ निश्चय ।। उसको जो छ अहंभाव स्वयं नै नष्ट बन्दछ ।।।

वासनोपसम– ५

शनिबार, ०३ चैत २०७४

सत्सङ्गले भने जस्तै व्यवहार गरीकन । जगत्प्रपञ्च मिथ्या हो भन्ने भाव लिईकन । शरीर नाशवान् जाने वासना पर भाग्दछ ।।

मनोलय–४

शनिबार, १९ फागुन २०७४

मृत्युबाट पार तरी पुगेका ब्रह्म भावमा । परमानन्दमा ती छन् उनको तुलना कहाँ ।।

मनोलय–४

शनिबार, १२ फागुन २०७४

इष्टवस्तु न पाएमा पनि यो मन शान्त भो । कुनै उद्वेग नभए तब ता मोक्ष प्राप्त भो । त्रैलोक्य जित्नू क्यै ह्वैन मन जित्नु महान हो ।।

मनोलय–४

शनिबार, ०५ फागुन २०७४

निर्मली रजले मैलो पानीको धुन्छ जस्तरी । विद्वान्ले मन आत्मामा राखी धुन्छ त्यसै गरी ।।

मनोलय–४

शनिबार, २७ माघ २०७४

वासना न भए मोक्ष बन्ध मानिन्छ वासना । मनबाट विचारेर हटाउ राम वासना ।।

Ncell Footer Ad