१७ मंसिर २०८० आइतबार
Creators Champion

१. आफ्नो creativity प्रयोग गरेर एउटा छोटो video बनाउनुहोस्

२. त्यस video लाई आफ्नो Instagram, Facebook, अथवा TikTok मा upload गर्नुहोस्

३. नागरिकको Instagram, Facebook र TikTok लाई Like र Follow गर्नुहोस्

४. video को caption ma #nagariknews #creatorschampion प्रयोग गर्नुहोस्

५. तपाईंको Instagram/Facebook/TikTok Profile public हुनु पर्नेछ

पहिलो पुरस्कार- १००,०००

दोस्रो पुरस्कार- ७०,०००

तेस्रो पुरस्कार- ५०,०००

People's choice- ३०,०००